Nồi Áp Suất Điện Hầm Chậm 5L Kalpen PCK-3201

1.690.000 

Phí Vận Chuyển: Miễn phí vận chuyển.

Nồi Áp Suất Điện Hầm Chậm 5L Kalpen PCK-3201 hinh 01
Nồi Áp Suất Điện Hầm Chậm 5L Kalpen PCK-3201